Main menu

Fredsmarkering mot NATO i Tromsø


Norge For Fred arrangerte fredsmarkering i Tromsø i forbindelse med NATO-toppmøte i Warszawa. Fredsappell fra Ingrid M. Schanche:


Flott at dere kunne stille opp til fredsmarkering nå midt i fellesferien. Tidspunktet er ikke tilfeldig valgt. NATO avholder nemlig toppmøte i Warszawa 8. og 9. juli 2016, altså i dag og i morgen.

Verdens fredsråd har oppfordra alle fredsorganisasjoner i hele verden til å markere mot imperialisme og krig, i forbindelse med natotoppmøte.

I skyggen av møtet, har Polen nettopp hatt en av de største NATO-øvelsene i nyere tid, med mer enn 31 000 soldater. I tillegg har NATO utplassert installasjoner tett inntil russegrensa i de fleste land vest for Russland. De kan brukes til utskyting av atomvåpen. Inkludert i rakettforsvarskjoldet er Finland og Sverige som tidligere kalte seg nøytrale.

Faren er stor for at det kan bryte ut væpna konflikter, både innad i Europa, og i andre verdensdeler, og alle gode krefter må motarbeide planen om å ruste opp mer. Samarbeid og dialog om nedrustning må være løsninga, og ikke bomber og granater.

Krigs-tilhengerne framstiller Russland som en trussel, men kan ikke helt begrunne hvorfor, og hvem det i tilfelle er Russland truer. Hvis trusselnivået kan måles i militære utgifter, så er det NATO som er den største trusselen. USA alene står for ca 40 % av alle våpenkjøp i verden, og de tre største land i Europa har større militær makt enn Russland. I tillegg presser ledelsen NATO-land til å bruke enda flere skattepenger på våpen.

NATO har gått fra å være en forsvarspakt til å bli en aggressiv angrepsallianse, der målet er å sikre storkapitalen fri tilgang på naturresurser, markeder og billig arbeidskraft hvor som helst i verden. Nato er ikke en fredsskapende organisasjon. Konsekvensen av krigføringa er en farligere verden, med mange våpen og mindre velferd til folket. De som tjener på det, er våpenindustrien og den multinasjonale storkapitalen med banker og børs. Land som nekter dollaren og storkapitalen ubegrenset tilgang, kan regne med å få bomber i hodet, slik som Serbia, Irak, Libya, og nå i Syria.

Krig er terrorisme med et større budsjett, og verden har aldri sett så mye terror som etter at NATO startet krigene i Midtøsten. Afghanistan var ikke ansvarlig for 11.september, men fikk hele NATOs vrede over seg enda flykaprerne kom fra NATO-allierte Saudi Arabia. Forstå det, den som kan. Terrorismen vokser fint i det maktvakuumet som NATO skaper med sine regimeendringer, okkupasjoner og kriger. Følgen er at okkupasjonsmakta kan ta kontroll over området, under dekke av å bekjempe terrorisme. Fredsprisvinneren Obama har nettopp uttalt at USA skal fortsette sin militære okkupasjon av Afghanistan på ubestemt tid.

De store mediekanalene opptrer som papegøyer, så når USA eller eliten vil ha krig eller regimeendring, starter media krigshissing og demonisering på kommando. Det er , for eksempel, mer enn 13 år siden Blair dro Storbritannia inn i Irak-krigen, og først nå konkluderer en rapport med at krigen var illegitim, altså at den var et brudd på folkeretten, og at han kan bli stilt for retten. I årevis er han blitt intervjuet og sitert som sannhetsvitne. Nå plutselig er saken klar, men det var en rapport fra en kommisjon som satte saken på dagsorden, og ikke media sjøl.

Før okkupasjonen av Irak i 2003 så vi tidenes største fredsmarkering. Folket var imot krig, men politikerne hørte ikke på oss. Når politikere ikke lenger hører på folkeviljen, har vi elitestyring og fascisme. Det er det vi fortjener hvis vi ikke kjemper imot. Frihet er ikke noe man får, men noe man må kjempe for. Natosjefen Stoltenberg og flere tidligere og nåværende norske politikere få samme behandling som Blair, for Norge slapp hundrevis av bomber over Libya i en illegitim krig, som ikke hadde støtte i FN.

75 % av bombene hadde ikke definerte mål, og ble sluppet på måfå av norske piloter i norske bombefly, under kommando av US. Army. Resultatet av krigen var at ISIS etablerte seg, og Libya ble et himmelrike for oljetyver og menneskesmuglere. Påskuddet var å beskytte mennesker, mens konsekvensen ble å ha ødelagt et velferdsland, drept tusener, og sendt millioner på flukt. Hvor kortsiktig går det an å tenke, eller hvor hyklersk kan man være?

60 millioner mennesker er på flukt på grunn av krig og terror. De fleste kommer fra områder hvor Nato fører eller har ført krig, og over hele Europa skaper flyktningestrømmen uro på et allerede usikkert arbeidsmarked, og nasjonalistiske holdninger kommer til syne bl.a. som nazisme, rasisme og fremmedfrykt.

I den norske grunnloven står det at Norge er et fritt og udelelig rike, og at myndighet ikke kan overlates til fremmede makter. Det er på tide at vi slutter å stille oss åpen for alle strategier som stormaktene i NATO har, og vurderer våres forsvarspolitikk ut fra hva som gavner Norge.

Det at Norge deltar i Natos rakettforsvar, gjør oss til bombemål. Spesielt utsatt er Vardø på grunn av radarene, men også Tromsø hvis vi skal fortsette å ha besøk av amerikanske atomubåter.

US. ARMY, PELL DERE HJEM!

Vi må nå forene våre røster mot NATO-lands politikk som forårsaker krig, terror, flyktningproblemer, fattigdom og elendighet. NATO sine bomber skaper ikke fred.

Vi håper flere er interessert i å bli med på ukentlige eller faste fredsmarkeringer etter dansk modell hvor de nylig i flere byer har starta et konsept de kaller for
Fredsgartnerne Ved Rådhuset. Norge for fred har som mål å markere krigsmotstand utover høsten. Følg oss på facebook eller på nettsiden vår: www.norgeforfred.no

Jeg vil avslutte med å sitere Nordahl Grieg i «Til ungdommen» som kom ut i 1936:

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn,
døden skal tape!

JA TIL FRED! NEI TIL NATO!


World Peace Cuncil

REDAKTØR: Igor Jakobsen
UTGIVER: Norge For Fred
POSTADRESSE: Storvolltunet 61, 9104 Kvaløya, Tromsø
TELEFON LEDER: 920 20 793
E-POST REDAKTØR/TIPS/MEDLEMSSKAP: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.