Main menu

Norge For Fred deltar i 1 mai-markeringen

Norge For Fred deltok i førstemaisdemonstrasjonen i Tromsø:oppdatering om Norge For Fred

Det ble avhold årsmøte for Norge For Fred 13.04.18. Her ble det også avhold stiftelsesmøte med hensikt å registrere organisasjonen i Brønnøysundregisteret.
Vedtektene ble oppdatert og nytt styre valgt.
Ingrid Schanche ble ny leder, Ingunn Walsøe og Igor Jakobsen ble nye styremedlemmer.

Norge For Fred ble vedtatt å skulle ha følgende vedtekter:

 

 • 1. Adresse
  Norge For Fred har sin adresse i Storvolltunet 61, 9104 Kvaløya, Tromsø
 • 2. Formål
  Norge For Fred skal arbeide for nasjonal suverenitet, folkegruppers selvbestemmelsesrett og sosial rettferdighet, mot imperialisme, fascisme og krig. Norge for Fred skal ha særlig fokus på arktisk som fredssone. Norge For Fred er den norske avdelingen av World Peace Council - Verdens fredsråd

 • 3. Hovedoppgaver:
 • Arbeide for at Norge skal gå ut av NATO
 • Støtte antiimperialistisk kamp
 • Arbeide for en generell verdensomspennende nedrustning
 • Arbeide for en stans i opprustning av atomvåpen og fjerning av disse
 • Fremme dialog og fredelige løsninger ved konflikter mellom stater
 • Arbeide for sosial og økonomisk rettferdighet i verden
 • Arbeide mot tortur og krenkelse av menneskeverdet
 • Forebygge fordommer og fremmedgjøring mellom folkegrupper
 • 4. Årsmøtet
  Årsmøtet er AMP øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen april måned. Innkalling med saksliste skal være skriftlig og sendes medlemmer av NORGE FOR FRED med minst to ukers varsel. På årsmøtet skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter saklisten, som skal inneholde:
 • Åpning. Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteledelse
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av regnskap
 • Valg av styre: 1 leder, 2 styremedlemmer og to varamedlemmer
 • Innkomne forslag. Disse må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet.

Internasjonal fredskonferanse 2016

Oversatt uttalelse fra møte i Verdens Fredsråd i Athen, 4. juni 2016
Les mer: Internasjonal fredskonferanse 2016

Fredsmarkering mot NATO i Tromsø


Norge For Fred arrangerte fredsmarkering i Tromsø i forbindelse med NATO-toppmøte i Warszawa. Fredsappell fra Ingrid M. Schanche:


Les mer: Fredsmarkering mot NATO i Tromsø

Stop våbenkapløbet

Hvis vi følger påstanden om at sikkerhed kun kan opnås gennem en aggressiv udenrigspolitik og militær handling, står vi overfor store trusler mod vores eksistens.

Konsekvenserne af denne politik er en fortsat udvikling af- og trusler om brug af atomvåben og en militarisering af miljøet. For f.eks. Arktis gælder det hele verdensrummer og miljøet.

De nordlige områder bliver brugt af et ekspanderende NATO til militærøvelser til fremtidige krige, til at teste nye strategier og til at udvikle nye drabsteknologier.

Les mer: Stop våbenkapløbet

World Peace Cuncil

REDAKTØR: Igor Jakobsen
UTGIVER: Norge For Fred
POSTADRESSE: Storvolltunet 61, 9104 Kvaløya, Tromsø
TELEFON LEDER: 920 20 793
E-POST REDAKTØR/TIPS/MEDLEMSSKAP: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.